- DDR- MOTIVE

BH053 Geschmackvolle Kleidung 1970

BildHeimat.Pk-H/ Geschmackvolle Kleidung 1970

BH052 Schürzen 1971

BildHeimat.Pk-H/ Schürzen 1971

BH082 Wollig

BildHeimat.Pk-H/ Wollig Mollig

BH094 Qualitaet

Joker PK/ Frauen schätzen Qualität

BH095 Reizvoll

Joker PK/ Reizvoll unverhüllt

BH093 Vielfalt

Joker PK-H/ Bezaubernde Vielfalt

BH085 Stelldichein

Joker PK/ Stelldichein

BH089 Baden

Joker PK-H/ Baden erlaubt

BH030 Berlin, Weltfestspiele

BildHeimat.Pk-Q/ Berlin, Weltfestspiele

BH001 Binz (Rügen)

BildHeimat.Pk-Q/ Binz (Rügen)

BH002 Dresden 1962

BildHeimat.Pk-Q/ Dresden 1962

BH003 Berlin, Palast der Republik 1978

BildHeimat.Pk-Q/ Berlin, Palast der Republik 1978

BH004 Dresden 1979

BildHeimat.Pk-Q/ Dresden 1979

BH009 Foyer im Bettenhaus

BildHeimat.Pk-Q/ Foyer im Bettenhaus

BH010 Gesund und glücklich

BildHeimat.Pk-Q/ Gesund und glücklich

BH011 Leipzig, Sportschau DTSB

BildHeimat.Pk-Q/ Leipzig, Sportschau DTSB

BH012 Mut und Kraft

BildHeimat.Pk-Q/ Mut und Kraft

BH014 Leipzig, Warenhaus "Konsument"

BildHeimat.Pk-Q/ Leipzig, Warenhaus "Konsument"

BH015 Lonnewitz-Oschatz

BildHeimat.Pk-Q/ Lonnewitz-Oschatz

BH016 Fischerhütte

BildHeimat.Pk-Q/ Fischerhütte

BH017 Güstrow, Mecklenb.

BildHeimat.Pk-Q/ Güstrow, Mecklenb.

BH018 Boltenhagen, Bar im FDGB-Heim

BildHeimat.Pk-Q/ Boltenhagen, Bar im FDGB-Heim

BH019 Halle-Neustadt 1968

BildHeimat.Pk-Q/ Halle-Neustadt 1968

BH022 Rostock-Warnemünde

BildHeimat.Pk-Q/ Rostock-Warnemünde

BH023 Halle-Neustadt 1970

BildHeimat.Pk-Q/ Halle-Neustadt 1970